Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botosani

 

         

 

2011  ANUL INTERNAŢIONAL AL VOLUNTARIATULUI

 

 

 

 

GRUPUL-ŢINTĂ: persoane instituţionalizate, elevi ,profesori, părinţi.

BENEFICIARI DIRECŢI: elevi ai colegiului din clasele IX-XIII;

 

BENEFICIARI INDIRECŢI (persoane/grupuri in interesul carora sunt intreprinse actiunile microproiectului):

 Centrul de plasament Elena Doamna”, Botosani,

 Centrul de îngrijire de tip familial Sfântul Ioan”, Bucecea,

 Centrul de plasament si recuperare pentru copii cu dizabilităţi Sfântul Spiridon”, Botosani,

 Centrul de îngrijire şi asistenţă,

 Azilul de bătrâni, Leorda.

     Rezultatele concrete, calitative si cantitative, la care va ajunge microproiectul:

- implicarea copiilor instituţionalizaţi  în activităţile extraşcolare ale elevilor, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune: competiţii sportive, concursuri tematice, activităţi ecologice; învoirea unui număr de copii din sistemul de protecţie a copilului în familiile copiilor elevi la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” în perioada vacanţelor şcolare sau la sfârşit de săptămână; colectarea şi distribuirea de donaţii pentru persoanele instituţionalizate.

 

IMPACTUL ASUPRA COMUNITĂŢII LOCALE:

• Părinţii şi comunitatea locală vor conştientiza importanţa implicării active a tinerilor elevi-voluntari în viaţa comunităţii, în formarea şi dezvoltarea propriilor copii.

• Sensibilizarea autorităţilor, a altor factori ai comunităţii, în rezolvarea problemelor care vor apărea pe parcursul derulării proiectului.

• Elevii, părinţii şi ceilalţi factori educaţionali vor colabora în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi.

 

 

ORGANIZAŢII PARTENERE LOCALE

PARTENER NR. 1

          - DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI, BOTOŞANI, Strada: Maxim Gorki, nr. 4, persoana de contact: Radu Lăcrămiora

PARTENER NR. 2

           -  CRUCEA ROŞIE filiala Botoşani, Str. Victoriei, Nr. 7, bl. E4 - E5, Botosani, cod postal 710248, director Măciucă Eduard.

PARTENER NR. 3

         :- FUNDAŢIA ESTUAR filiala Botoşani, Str. Furtunei Nr.2, director Pascal Niculina Adina.

ECHIPA NATIONALA DE PROIECT “PENTRU NOI OAMENII”:

1. COLEGIUL NAŢIONAL ,,EUDOXIU HURMUZACHI" RĂDĂUŢI, JUD. SUCEAVA;

2. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ,,ANGHEL SALIGNY” SIMERIA, JUDEŢUL HUNEDOARA

3. COLEGIUL TEHNIC “ALESANDRU PAPIU  ILARIAN” ZALĂU, JUD. SĂLAJ

4. GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL TASNAD, JUD. SATU MARE

5. GRUP ŞCOLAR ,,NICOLAE BĂLCESCU” OLTENIŢA

6. COLEGIUL  NAŢIONAL "NICOLAE TITULESCU" PUCIOASA, JUD. DÂMBOVIŢA

7. LICEUL TEORETIC « IRIS » TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

8. GRUP ŞCOLAR AGRICOL  SALONTA, JUD. BIHOR

9. GRUP ŞCOLAR PENTRU INUSTRIE MICĂ ŞI SERVICII SIGHETU MARMAŢIEI, JUD MARAMUREŞ

10. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI

11. LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA

12. GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI,  MÂRŞA

13. COLEGIUL "HENRI COANDĂ" BACĂU

14. COLEGIUL TEHNIC ,,INDEPENDENŢA” SIBIU

15. COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA

                           

INSTITUŢII PARTENERE

• AEPADO - ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI             

•  ASOCIAŢIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA” VOLSIM    

• ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRAREA DEZVOLTĂRII DURABILE SIMERIA

• INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR

• EPISCOPIA ORTODOXĂ A ORADIEI

• UNIVERSITATEA DIN ORADEA  FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ

• DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR

• SERVICIUL INTERNATIONAL DE SALVARE A COPIILOR-ORGANIZATIA DIN ROMANIA

• PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN BEIUŞ

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botosani