Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botosani

 

CRUCEA ROŞIE şi SEMILUNA ROŞIE

PRINCIPII fundamentale:

1. UMANITATE = grija de a ajuta, necondiţionat;să protejeze viaţa,sănătatea şi personalitatea lor, favorizează prietenia, cooperarea, pacea durabilă.

2. IMPARŢIALITATE = ajutorarea indivizilor în măsura suferinţelor lor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, religie, condiţie socială, apartenenţă politică.

3. NEUTRALITATE = mişcarea se abţine să ia parte la ostilităţi, conflicte politice, rasiale, religioase, ideologice.

4. INDEPENDENŢĂ = mişcarea este independentă.

5. VOLUNTARIAT = mişcarea acordă ajutor voluntar, dezinteresat.

6. UNITATE = într-o ţară nu poate exista decât o singură Societate de Cruce Roşie sau Semilună Roşie, deschisă tuturor.

7. UNIVERSALITATE = drepturi egale şi datoria de întrajutorare universală.

Sărac nu este omul care nu a avut niciodată nimic. Cu adevărat sărac este acela care nu a ajutat niciodată pe nimeni!

Crucea Roşie Română vă doreşte să fiţi şi să îi fiţi cât mai bogaţi!

 

La originea Crucii Roşii, un om şi o carte:

 În 1859, Henry Dunant, ajunge la Solferino, Lombardia, după o bătălie sângeroasă când mii de soldaţi răniţi sunt lăsaţi, părăsiţi fără îngrijire, prada unei morţi sigure. Din această imagine cumplită se naşte ideea Crucii Roşii.

  După ce a organizat pe loc, cu mijloace improvizate, o acţiune de salvare, Dunant va spune lumii ce a văzut publicând O amintire de la Solferino”, carte care va impresiona Europa şi va propune ideea unor salvatori voluntari”.

Momente din istoria Crucii Roşii

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botosani